Recent Work

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Bij Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd.

In de Tracé Informatiekaart kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. Zo wordt vooral bij Amstelveen, waar twee overkappingen over de weg komen, zichtbaar wat de impact van het ontwerp is. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Projectanimatie

Naast een project atlas maakte XKP verschillende animaties die door Rijkswaterstaat worden ingezet voor omgevingscommunicatie, het informeren van weggebruikers en beroepsprocedures.

De projectanimatie, gemaakt voor de publicatie van het tracébesluit, geeft een introductie van het project en legt voor elk van de drie tracédelen uit wat er gaat gebeuren. De animatie over de nieuwe overkapping bij Amstelveen laat de toekomstige bomenbrug en de rijroeutes zien voor verkeer van en naar Amstelveen.

A27 Houten - Hooipolder

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder om de doorstroming te verbreden. Ter hoogte van de Bergsche Maas wordt de Keizersveerbrug vervangen voor 2 nieuwe bruggen met aan de westzijde een 2 richtingenfietspad en aan de oostzijde 1 afzonderlijke weg voor landbouwverkeer.

In de Rijkswaterstaat project atlas kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht. Daarnaast kan de geluidsbelasting op de gevel uit de huidige situatie vergeleken worden met die van het Tracé Besluit.

Heavy Transport Capabilities

Animatie

Boskalis exploiteert de grootste vloot gespecialiseerde semi-submersible zware transportschepen ter wereld. De schepen kunnen zelfs de zwaarste drijvende en niet-drijvende structuren over lange afstanden vervoeren. De schepen hebben verschillende methoden voor het transport en de installatie van hun lading. XKP maakte een animatie die de uitgebreide mogelijkheden toont die Boskalis hun klanten te bieden heeft. De animatie wordt gebruikt voor presentatie, sociale media en beurzen.

clients
RijkswaterstaatEBNTOMTOMProvincie Noord-BrabantMampaeyBoskalisVTTIBayardsNatuur & MilieuProvincie Noord-HollandProvincie Zuid-HollandProvincie UtrechtProvincie FlevolandProvincie OverijsselProvincie GroningenGemeente LeidenGemeente RotterdamGemeente UtrechtRoyalhaskoning DHVOnderzoeksraad voor VeiligheidAvenue2Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Updates

TenneT Project Atlas in het nieuws in Zeeland

14 september 2020

De TenneT Project Atlas voor het project Zuid-West 380 kV West is gelanceerd en heeft gelijk de krant gehaald!

Naast de visualisaties van het toekomstige tracé is op helder wijze  het landschapsprogramma van het project inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de uitvoering geeft de TenneT Project Atlas straks ook inzicht in specifieke informatie over het bouwproces, namelijk per mast de planning en voortgang én de transportroutes.

380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten

4 juni 2020

Voor iedereen die wil weten hoe de nieuwe 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten er over een paar jaar bijstaat, is er nu de virtuele atlas van het project.
Deze projectatlas neemt de gebruiker letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige - naar de eindsituatie van de nieuwe verbinding (en met de bestaande 220 kV-verbinding afgebroken).
Ook opgenomen in de projectatlas zijn de voorgestelde landschapsmaatregelen zoals die zijn overeengekomen tussen ministerie van Economische Zaken, TenneT en Provincie Groningen.

XKP visual engineers is er trots op om dit in samenwerking met Matthijs Coops en Martijn Spoolder gemaakt te hebben. Bedankt voor de fijne samenwerking en goed teamwerk!

Bekijk hier de projectatlas 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten.

Webinar - Bereik je stakeholders op afstand

27 mei 2020

Kansen voor omgevingsmanagement op afstand zijn er zeker. Maar wat voor kansen zijn dit dan? En hoe bereik je überhaupt je stakeholders op afstand? Deze thema's werden besproken tijdens ons webinar 'Bereik je stakeholders op afstand'. Hierin gaven we het woord aan omgevingsmanagers van onze opdrachtgevers TenneT, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat, waarbij zij hun ervaringen omtrent online omgevingsmanagement met ons deelden.