XKP Banner
RECENT WORK

A16 Rotterdam

Tracé Informatie kaart

De A16 Rotterdam wordt vanaf 2019 aangelegd aan de noordrand van de stad. De nieuwe weg doorkruist vier gebieden; Polder, Intermezzo, Bos en Rotte en Stedelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte XKP een Tracé Informatiekaart van de 11 kilometer lange nieuwe weg. De panorama’s vanuit de lucht en op ooghoogte laten goed zien hoe de weg wordt ingepast in de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat in elk van de gebieden neemt om overlast te voorkomen.

Platform Nexstep

Animatie

In Nederland vindt een transitie plaats van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De bestaande infrastructuur voor de productie van olie en gas zal daardoor buiten gebruik raken. Platform Nexstep stimuleert de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van deze infrastructuur.

In opdracht van EBN, één van de oprichters, maakte XKP een animatie voor het start-event waarop het platform werd gepresenteerd. De animatie wordt nu ingezet in communicatie en op de Nexstep website.

Noordelijke Randweg Utrecht

Projectanimatie

De Noordelijke Randweg Utrecht gaat op de schop. De gemeente Utrecht wil dat het verkeer beter doorstroomt omdat sluipverkeer nu veel overlast veroorzaakt in de omringende wijken.

De animatie voor de NRU geeft uitleg over de noodzaak van de aanpassingen en laat zien wat de plannen zijn. Korte animaties leggen uit hoe het doorgaande verkeer straks ongehinderd door kan rijden. Voor de animatie zijn luchtopnames gemaakt waarin de toekomstige situatie is ingepast. De film-inpassingen zorgen voor een herkenbaar beeld.

updates

CCS Animatie op het Achtuurjournaal

25 april 2018

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan een plan om de CO₂-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse Haven te verzamelen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee.

XKP maakte een korte animatie die uitlegt wat het plan inhoudt en waarom de toepassing van Carbon Capture & Storage hard nodig is. De animatie is gepubliceerd bij het persbericht over de afronding van de haalbaarheidstudie en is daarna door verschillende media, waaronder het achtuurjournaal, gebruikt bij de berichtgeving over het plan.

 

Meer dan 300.000 views!!!

9 maart 2018

De Koning Willem Alexandertunnel in Maastricht is in december 2016 in gebruik genomen. Toch blijft het aantal views op youtube oplopen voor de animatie die wij voor weggebruikers maakten.

Trots dat we deze animatie mochten maken! De reviews zijn overigens ook niet slecht.......

Tracé Informatiekaart A16

15 februari 2018

Drie weken live en al ruim 2800 bezoekers; de Tracé Informatie Kaart voor de A16 Rotterdam. Trots!

De nieuwe weg zorgt ervoor dat verkeer op de A13 en A20 straks vlotter door kan rijden. Benieuwd hoe de toekomst eruit ziet?

De TiK-app brengt de nieuwe A16 helder in beeld.

Nieuw speelgoed! 360° camera

5 januari 2018

Op Youtube wordt steeds meer 360° video content gepubliceerd. Je kan deze natuurlijk al bekijken op je computer of telefoon, maar voor de ‘full experience’ heb je eigenlijk een VR-bril nodig. Op dit moment zijn er echter nog weinig mensen die er één hebben. Voor communicatie naar een breed publiek is het dus helaas nog niet bruikbaar.

Maar ja..... Om uit te zoeken hoe je goede 360° video content maakt moet je wel oefenen!