WORK

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

A16 Rotterdam

Tracé Informatie kaart

De A16 Rotterdam wordt vanaf 2019 aangelegd aan de noordrand van de stad. De nieuwe weg doorkruist vier gebieden; Polder, Intermezzo, Bos en Rotte en Stedelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte XKP een Tracé Informatiekaart van de 11 kilometer lange nieuwe weg. De panorama’s vanuit de lucht en op ooghoogte laten goed zien hoe de weg wordt ingepast in de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat in elk van de gebieden neemt om overlast te voorkomen.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Bij Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd.

In de Tracé Informatiekaart kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. Zo wordt vooral bij Amstelveen, waar twee overkappingen over de weg komen, zichtbaar wat de impact van het ontwerp is. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht.

Marker Wadden

Uitleganimatie

De Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer.

In samenwerking met Vista maakte XKP visual engineers, in opdracht van Boskalis, een animatie over het toekomstige natuurgebied. De animatie bestaat uit drie delen; een introductie van het ontwerp, uitleg over de ontginningsstructuur en een vooruitzicht in de toekomstige beleving van bezoekers aan de Marker Wadden. Op basis van hoogtekaarten en schetsen, maakte XKP een 3D visualisatie model van de eilanden.

Ring Utrecht

YUNO Project Atlas

Het tracé van Ring Utrecht heeft een totale lengte van ongeveer 24 kilometer, bestaat uit drie tracédelen en heeft twee grote knoopunten.

De Tracé informatiekaart, de TiK, is bij uitstek geschikt om zo’n groot projectgebied overzichtelijk in beeld te brengen. Vanuit één overzicht kan er op elk deeltracé worden ingezoomd. Op elk zoomniveau geeft de TiK tekstuele toelichting op het projectonderdeel dat in beeld te zien is. Omwonenden kunnen zo snel naar de informatie die voor hen belangrijk is; wat betekent de aanpak voor Ring Utrecht voor mij?

Nieuw Delft

3D Plankaart

Het gebied rond station Delft ondergaat een metamorfose nu het spoorviaduct door de stad verdwenen is.

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het plan Nieuw Delft, maakte XKP in opdracht van OBS een 3D plankaart. De kaart is een fotomontage waarin het plan voor het gebied is ingepast in een luchtfoto. Planonderdelen hebben een afwijkende materialisering zodat het verschil in ontwikkelingsfase duidelijk is. Door in te zoomen op de kaart en onderdelen te selecteren, vindt de gebruiker aanvullende informatie.

Koning Willem- Alexandertunnel

Voorlichtingsanimatie weggebruikers

De Koning Willem-Alexandertunnel is de nieuwe dubbellaags tunnel door Maastricht. Met de ingebruikname van de tunnel zijn de dagelijkse routes bij Maastricht erg veranderd.

In opdracht van projectorganisatie Avenue 2 maakte XKP een uitleg animatie voor weggebruikers. De animatie legt uit hoe u gebruik kan maken van de tunnel, wat u merkt van onderhoud en wat u moet doen bij autopech of een ongeluk. Op youtube is de animatie al ruim 300.000 keer bekeken.

Mampaey World

Interactieve Productkaart

Mampaey Offshore Industries ontwikkeld en levert innovatieve mooring, berthing en towing systemen.

De Mampaey World app brengt al deze systemen samen in één interactief visueel overzicht. De applicatie geeft gebruikers de mogelijkheid om op een intuïtieve manier informatie te vinden en wordt ingezet op de Mampaey website en op beurzen. Naast een webversie maakte XKP ook een windows versie voor gebruik op tablets wanneer er geen internet verbinding beschikbaar is.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Projectanimatie

Naast een project atlas maakte XKP verschillende animaties die door Rijkswaterstaat worden ingezet voor omgevingscommunicatie, het informeren van weggebruikers en beroepsprocedures.

De projectanimatie, gemaakt voor de publicatie van het tracébesluit, geeft een introductie van het project en legt voor elk van de drie tracédelen uit wat er gaat gebeuren. De animatie over de nieuwe overkapping bij Amstelveen laat de toekomstige bomenbrug en de rijroeutes zien voor verkeer van en naar Amstelveen.

N35 Nijverdal-Wierden

Tracé Informatie kaart

De N35 Nijverdal - Wierden wordt een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid.

De Tracé Informatiekaart laat de uitwerking van het plan zien zoals dit is vastgelegd in het ontwerptracébesluit. De visualisaties in de kaart en panorama’s hebben een conceptuele stijl. Door het weglaten van detaillering en materialisering sluiten de beelden goed aan bij de fase waarin het ontwerp voor de nieuwe weg zich bevindt.

Rondweg Veenendaal

Tracé Informatie kaart

De provincie Utrecht heeft voor de uitbreiding van de N233 ten oosten van Veenendaal twee varianten uitgewerkt; een maaiveld en een verdiepte ligging.

De Tracé informatiekaart geeft inzicht in de verschillen in ruimtelijke impact, geluidsbelasting en luchtkwaliteit van de twee varianten. De varianten zijn uitgewerkt tot het niveau van een schetsontwerp.

Noordelijke Randweg Utrecht

Projectanimatie

De Noordelijke Randweg Utrecht gaat op de schop. De gemeente Utrecht wil dat het verkeer beter doorstroomt omdat sluipverkeer nu veel overlast veroorzaakt in de omringende wijken.

De animatie voor de NRU geeft uitleg over de noodzaak van de aanpassingen en laat zien wat de plannen zijn. Korte animaties leggen uit hoe het doorgaande verkeer straks ongehinderd door kan rijden. Voor de animatie zijn luchtopnames gemaakt waarin de toekomstige situatie is ingepast. De film-inpassingen zorgen voor een herkenbaar beeld.

CO₂ opvangen en opslaan in de Rotterdamse haven

Uitleganimatie

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan een plan om de CO₂-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse Haven te verzamelen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee.

XKP maakte een korte animatie die uitlegt wat het plan inhoudt en waarom de toepassing van Carbon Capture & Storage hard nodig is. De animatie is gepubliceerd bij het nieuwsbericht over de afronding van de haalbaarheidstudie en is daarna door verschillende media, waaronder het acht uur journaal, gebruikt bij de berichtgeving over het plan.

Randweg Zevenbergen

Tracé Informatie kaart

De nieuwe Noordelijke Randweg is van belang voor de ontwikkeling van Zevenbergen-noord en onderdeel van de ontwikkeling van het centrum van Zevenbergen.

De Tracé Informatiekaart, gemaakt in opdracht van de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant, brengt de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving helder in beeld. Ook de plannen voor de gebiedsontwikkeling van het centrum zijn in de kaart opgenomen.

Vessel Viewer

Interactieve Productviewer

Jumbo is een heavylift-expenditeur en offshore transport- en installatie-aannemer. 

Voor de introductie van een nieuwe vessel: Stella synergy maakte XKP een vesselviewer. In de online applicatie kunnen gebruikers het ontwerp voor de nieuwe schip bekijken en de belangrijkste specificaties vinden. Daarnaast is te zien in welke markten het schip opereert. De viewer is zeer geschikt voor gebruik op touchscreens en kan worden ingezet op de website, bij presentaties en op beurzen.

Dynamic Mooring Analysis

Animatie

In een Dynamic Mooring Analysis berekent en modelleert Royal HaskoningDHV het gedrag van afgemeerde schepen. Het bewegen van afgemeerde schepen kan leiden tot onveilige situaties in havens en resulteren in aanzienlijke downtime.

XKP maakte een uitleganimatie die helder uiteenzet waarom aangemeerde schepen bewegen, welke problemen dit veroorzaakt en hoe RoyalHaskoningDHV havenoperators kan helpen deze effecten te minimaliseren.

Wind Power Program

Uitleg Animatie

De University of Delaware deed onderzoek naar de mogelijkheden om de kosten voor de assemblage van de next generation windmolens te reduceren door het proces te industrialiseren.

In opdracht van de universiteit maakte XKP een uitleganimatie die dit proces in beeld brengt. Professor Willet Kempton sprak zelf de voice-over in.

Platform Nexstep

Animatie

In Nederland vindt een transitie plaats van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De bestaande infrastructuur voor de productie van olie en gas zal daardoor buiten gebruik raken. Platform Nexstep stimuleert de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van deze infrastructuur.

In opdracht van EBN, één van de oprichters, maakte XKP een animatie voor het start-event waarop het platform werd gepresenteerd. De animatie wordt nu ingezet in communicatie en op de Nexstep website.

Adriatic Tank Terminal

Animatie

VTTI bouwt in de haven van Ploče mee aan een nieuwe tankterminal voor de Adriatische zee.

Om de toekomstige terminal bij mogelijke afnemers te kunnen introduceren vroeg VTTI XKP een animatie te maken. Voor de animatie zijn in dronebeelden van de projectlocatie, 3D beelden van de nieuwe terminal geprojecteerd. Door de toevoeging van tekstlabels worden de key specificaties en bouwfasering van de terminal uitgelegd.

Aasta Hansteen

Animatie

Het Aasta Hansteen project van Statoil is een engineering wonder. Dockwise, een Boskalis dochteronderneming, vervoerde de 200 meter lange spar constructie en de topside van Korea naar Noorwegen. In Noorwegen voerde Dockwise met succes een dual vessel float-over operatie uit van de topside over de afgezonken spar.

XKP maakte in opdracht van Statoil en Boskalis verschillende animaties die voor en tijdens de operatie werden ingezet bij projectmeetings en bij communicatie over het project.

Tunnelveiligheid

Compilatie instructie animaties

Bij tunnelveiligheid zijn veel partijen betrokken; hulpdiensten, operators, weginspecteurs maar ook weggebruikers. Waar de brandweer wel de mogelijkheid heeft om in de tunnel te oefenen, is dit voor politie eenheden en ambulancepersoneel vaak niet mogelijk.

Animatie is een zeer geschikt middel om een grote groep mensen op een consistente en eenduidige manier te instrueren en zo dezelfde basiskennis te geven. XKP maakte voor onder andere de Ketheltunnel, de Koning Willem-Alexandertunnel en de Maastunnel instructie animaties die ingezet zijn in het opleidingstraject voor tunnelpersoneel en de hulpdiensten.

BayardsUP

Animatie

Bayards, gespecialiseerd in het het ontwerpen en bouwen van aluminium helidecks voor de offshore industrie, heeft een nieuwe service: BayardsUP. BayardsUP wil de go-to partner zijn voor inspecties, onderhoud en upgrades voor helicopter landings platforms.

XKP maakte een animatie die online en op beurzen wordt ingezet om de service te introduceren bij (potentiële) klanten.