WORK

A16 Rotterdam

YUNO Project Atlas

De A16 Rotterdam wordt vanaf 2019 aangelegd aan de noordrand van de stad. De nieuwe weg doorkruist vier gebieden; Polder, Intermezzo, Bos en Rotte en Stedelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte XKP een Tracé Informatiekaart van de 11 kilometer lange nieuwe weg. De panorama’s vanuit de lucht en op ooghoogte laten goed zien hoe de weg wordt ingepast in de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat in elk van de gebieden neemt om overlast te voorkomen.

PHS Meteren-Boxtel

YUNO Project Atlas

Prorail gaat de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aanpassen. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven vervoeren. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden.

De Project Atlas laat niet alleen de impact van de toekomstige situatie zien maar ook die van de bouwperiode. Daarnaast geven verschillende kaartlagen inzicht in de maatregelen die Prorail neemt om geluidsoverlast te beperken.

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

Oosterweelverbinding Linkeroever

YUNO project atlas

XKP visual engineers heeft de ontwerpen voor de Oosterweelverbinding, Linkeroever gevisualiseerd. Met de YUNO project atlas kan de gebruiker vanuit de luchtfotokaart het gehele ontwerp van bovenaf bekijken en vergelijken met het heden. Door de panorama luchtfoto's aan te klikken kan dit vanuit een 3D perspectief verkend worden.

In het ontwerp is naast de weg, kunstwerken en aankleding van de weg ook het groenplan zeer gedetailleerd opgenomen. Om de complexe knooppunten beter te kunnen begrijpen is realistisch verkeer toegepast, zodoende zijn rijrichtingen beter te zien. Tot slot zijn bestaande impressies van kunstwerken van architecten en ontwerpende bureau's meegenomen.

Ring Utrecht

YUNO Project Atlas

Het tracé van Ring Utrecht heeft een totale lengte van ongeveer 24 kilometer, bestaat uit drie tracédelen en heeft twee grote knoopunten.

De Tracé informatiekaart, de TiK, is bij uitstek geschikt om zo’n groot projectgebied overzichtelijk in beeld te brengen. Vanuit één overzicht kan er op elk deeltracé worden ingezoomd. Op elk zoomniveau geeft de TiK tekstuele toelichting op het projectonderdeel dat in beeld te zien is. Omwonenden kunnen zo snel naar de informatie die voor hen belangrijk is; wat betekent de aanpak voor Ring Utrecht voor mij?

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Bij Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd.

In de Tracé Informatiekaart kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. Zo wordt vooral bij Amstelveen, waar twee overkappingen over de weg komen, zichtbaar wat de impact van het ontwerp is. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht.

Nieuw Delft

3D Plankaart

Het gebied rond station Delft ondergaat een metamorfose nu het spoorviaduct door de stad verdwenen is.

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het plan Nieuw Delft, maakte XKP in opdracht van OBS een 3D plankaart. De kaart is een fotomontage waarin het plan voor het gebied is ingepast in een luchtfoto. Planonderdelen hebben een afwijkende materialisering zodat het verschil in ontwikkelingsfase duidelijk is. Door in te zoomen op de kaart en onderdelen te selecteren, vindt de gebruiker aanvullende informatie.