WORK

VTTI Bio-Energy Tilburg

Uitleg animatie

VTTI werkt met VTTI Bio-Energy Tilburg aan een duurzame toekomst. In Nederland genereren we veel organische reststromen en mest. VTTI Bio-Energy Tilburg zet deze reststromen om in duurzame producten, zoals groen gas en organische mestkorrels.

De animatie laat zien hoe dit in zijn werk gaat en hoe hierdoor wordt bijgedragen aan een betere toekomst.

H-vision

Uitleganimatie

In het project H-vision onderzoeken 16 partijen, waaronder Shell, BPPort of Rotterdam en Gasunie, de haalbaarheid van de productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee kan de CO2 uitstoot al snel drastisch worden verlaagd.
XKP maakte een animatie die helder uiteenzet hoe blauwe waterstof de weg bereidt voor groene waterstof. De animatie wordt ingezet op de website van H-vision, op social media en in presentaties.

Marker Wadden

Uitleganimatie

De Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer.

In samenwerking met Vista maakte XKP visual engineers, in opdracht van Boskalis, een animatie over het toekomstige natuurgebied. De animatie bestaat uit drie delen; een introductie van het ontwerp, uitleg over de ontginningsstructuur en een vooruitzicht in de toekomstige beleving van bezoekers aan de Marker Wadden. Op basis van hoogtekaarten en schetsen, maakte XKP een 3D visualisatie model van de eilanden.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Projectanimatie

Naast een project atlas maakte XKP verschillende animaties die door Rijkswaterstaat worden ingezet voor omgevingscommunicatie, het informeren van weggebruikers en beroepsprocedures.

De projectanimatie, gemaakt voor de publicatie van het tracébesluit, geeft een introductie van het project en legt voor elk van de drie tracédelen uit wat er gaat gebeuren. De animatie over de nieuwe overkapping bij Amstelveen laat de toekomstige bomenbrug en de rijroeutes zien voor verkeer van en naar Amstelveen.

US Wind -Sparrow Point

Uitleganimatie

Een nieuwe industrie, Offshore Wind, komt naar Sparrow Point. Ooit speelde deze plek een belangrijke rol in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar de staalfabriek sloot lang geleden. US wind wil hier de componenten gaan produceren die nodig zijn voor de bouw van een groot offshore windenergieproject in de Atlantische Oceaan, mijlen verwijderd van de kust van Maryland.

De animatie laat de geschiedenis van de werven van Sparrow Point zien en geeft een blik in de toekomst.

Noordelijke Randweg Utrecht

Projectanimatie

De Noordelijke Randweg Utrecht gaat op de schop. De gemeente Utrecht wil dat het verkeer beter doorstroomt omdat sluipverkeer nu veel overlast veroorzaakt in de omringende wijken.

De animatie voor de NRU geeft uitleg over de noodzaak van de aanpassingen en laat zien wat de plannen zijn. Korte animaties leggen uit hoe het doorgaande verkeer straks ongehinderd door kan rijden. Voor de animatie zijn luchtopnames gemaakt waarin de toekomstige situatie is ingepast. De film-inpassingen zorgen voor een herkenbaar beeld.

CO₂ opvangen en opslaan in de Rotterdamse haven

Uitleganimatie

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan een plan om de CO₂-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse Haven te verzamelen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee.

XKP maakte een korte animatie die uitlegt wat het plan inhoudt en waarom de toepassing van Carbon Capture & Storage hard nodig is. De animatie is gepubliceerd bij het nieuwsbericht over de afronding van de haalbaarheidstudie en is daarna door verschillende media, waaronder het acht uur journaal, gebruikt bij de berichtgeving over het plan.

Adriatic Tank Terminal

Animatie

VTTI bouwt in de haven van Ploče mee aan een nieuwe tankterminal voor de Adriatische zee.

Om de toekomstige terminal bij mogelijke afnemers te kunnen introduceren vroeg VTTI XKP een animatie te maken. Voor de animatie zijn in dronebeelden van de projectlocatie, 3D beelden van de nieuwe terminal geprojecteerd. Door de toevoeging van tekstlabels worden de key specificaties en bouwfasering van de terminal uitgelegd.

Tunnelveiligheid

Compilatie instructie animaties

Bij tunnelveiligheid zijn veel partijen betrokken; hulpdiensten, operators, weginspecteurs maar ook weggebruikers. Waar de brandweer wel de mogelijkheid heeft om in de tunnel te oefenen, is dit voor politie eenheden en ambulancepersoneel vaak niet mogelijk.

Animatie is een zeer geschikt middel om een grote groep mensen op een consistente en eenduidige manier te instrueren en zo dezelfde basiskennis te geven. XKP maakte voor onder andere de Ketheltunnel, de Koning Willem-Alexandertunnel en de Maastunnel instructie animaties die ingezet zijn in het opleidingstraject voor tunnelpersoneel en de hulpdiensten.

BayardsUP

Animatie

Bayards, gespecialiseerd in het het ontwerpen en bouwen van aluminium helidecks voor de offshore industrie, heeft een nieuwe service: BayardsUP. BayardsUP wil de go-to partner zijn voor inspecties, onderhoud en upgrades voor helicopter landings platforms.

XKP maakte een animatie die online en op beurzen wordt ingezet om de service te introduceren bij (potentiële) klanten.